Facing Interfaces: Paul Otlet’s Visualizations of Data Integration

C.M.J.M. van den Heuvel, W. Boyd Rayward

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2313-2326
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of the American Society for Information Science and Technology
Volume62
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit