Fact-Finding on Mass Atrocities and the Persecution of Minorities in northern Iraq

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftSupranational Criminology Newsletter
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jul. 2016

Citeer dit