Factors affecting methane efluxes from terrestrial ecosystems: editorial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPlant and Soil
Nummer van het tijdschriftVirtual special issue nr 4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit