Factors affecting the distribution of Chaoborus larvae in the lake bottom (Abstract)

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)438-440
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit