Factors affecting the evolution of development strategies in parasitoid wasps: the importance of functional constraints and incorporating complexity

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  231 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Factors affecting the evolution of development strategies in parasitoid wasps: the importance of functional constraints and incorporating complexity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology