Factors associated with disciplinary and interdisciplinary research collaboration

F. Van Rijnsoever, L. Hessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)463-472
TijdschriftResearch Policy
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit