Factors influencing phytoplankton growth and succession in Lake Maarsseveen (I).

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • N. Onbekend, N., Promotor
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit