Factors influencing phytoplankton growth and succession in Lake Maarsseveen (I).

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • N. Onbekend, N., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit