Factors influencing phytoplankton growth and succession in Lake Maarsseveen I

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-71
TijdschriftHydrobiological Bulletin
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit