Factors influencing the soil salinity regime along an intertidal gradient

J. De Leeuw, A. Van den Dool, W. De Munck, J. Nieuwenhuize, W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-97
  TijdschriftEstuarine Coastal and Shelf Science
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit