Factors promoting the retention of irregularity: On the interplay of salience, absolute frequency and proportional frequency in West Frisian plural morphology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-50
TijdschriftMorphology
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 jan. 2019

Keywords

  • Irregular plural morphology
  • retention
  • frequency
  • salience
  • Frisian

Citeer dit