Factsheet: Effecten van extensivering van landgebruik op slootecologie: Modelverkenning van opties voor extensivering en herinrichting van polder Oukoop

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijNIOO-KNAW
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 24 jan. 2017

Citeer dit