FAIRsFAIR Structured Policy Description Template

Joy Davidson , M.J. (Marjan) Grootveld, René van Horik, M. L Verburg (Maaike), Claudia Engelhardt, Federica Garbuglia, André Vieira, Elizabeth Newbold, Vanessa Proudman, Laurence Horton

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FAIRsFAIR Structured Policy Description Template'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences