Falsa, spookoorkonden en deperdita. Nut en noodzaak van het Digitaal Oorkondenboek Limburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageFalsa, ghost charters and deperdita. Usefulness and necessity of the Digital Charterbook Limburg
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)170-178
Aantal pagina's9
TijdschriftDe Maasgouw
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit