Familial grouped pigmentation of the retinal pigment epithelium

P.T.V.M. de Jong, J.W. Delleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-441
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume72
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit