Families and genera of diaporthalean fungi associated with canker and dieback of tree hosts

Xin-Lei Fan, Jadson D. P. Bezerra, Cheng-Ming Tian, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Families and genera of diaporthalean fungi associated with canker and dieback of tree hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences