Families, genera, and species of Botryosphaeriales

Tao Yang, Johannes Z. Groenewald, Ratchadawan Cheewangkoon, Fahimeh Jami, Jafar Abdollahzadeh, Lorenzo Lombard, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Families, genera, and species of Botryosphaeriales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences