Families in Austronesian Expansion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-253
TijdschriftJournal of Family History
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit