Families: Kinship ties in virtual populations: R package V1.0.1

Frans Willekens (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Samenvatting

Tools to study kinship networks, grandparenthood, and double burden (presence of children and oldest old parents) in virtual population produced by 'VirtualPop'.
Originele taal-2Engels
UitgeverComprehensive R Archive Network (CRAN)
StatusGepubliceerd - 08 jul. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Families: Kinship ties in virtual populations: R package V1.0.1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit