Familiesolidariteit in Europa nog springlevend

S.C.G. ter Bekke, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Families tellen in Europa meer generaties dan enkele decennia geleden. En elke volgende generatie telt minder mensen. De solidariteit binnen families is desondanks groot gebleven. Nog steeds ondersteunen ouders hun kinderen en omgekeerd. Binnen Europa zijn er wel veel verschillen. Zo wonen in Zuid-Europa veel meer ouderen in bij hun kinderen dan in Noord-Europa en hebben zij daar frequenter onderling contact. Ook vinden Zuid-Europeanen in hogere mate dat ze een zorgplicht hebben tegenover hun kinderen en kleinkinderen
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit