Family Complexity and Adult Children’s Obligations: The Role of Divorce and Co-Residential History in Norms to Support Parents and Step-Parents

K. van Houdt, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Family Complexity and Adult Children’s Obligations: The Role of Divorce and Co-Residential History in Norms to Support Parents and Step-Parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences