Family Complexity into Adulthood: The Central Role of Mothers in Shaping Intergenerational Ties

M. Kalmijn, S.G. de Leeuw, M. Hornstra, K. Ivanova, R.I.A. van Gaalen, K. van Houdt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Family Complexity into Adulthood: The Central Role of Mothers in Shaping Intergenerational Ties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences