Family dynamics in China and Europe in the last half-century

Maja Djundeva, P.A. Dykstra, T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Family dynamics in China and Europe in the last half-century'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences