Family matters; Bugis genealogies and their contribution to Austronesian studies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119
Aantal pagina's141
TijdschriftInternational Journal of Asia-Pacific Studies
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit