Family neighbours and neighbourhood integration: comparing contacts and networks of migrants and natives

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2698-2720
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
Volume48
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum12 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2022

Citeer dit