Family planning in the Great Tit (Parus major) : optimal clutch size as integration of parent and offspring fitness

J.M. Tinbergen, S. Daan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-190
  TijdschriftBehaviour
  Volume114
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit