Family planning in the Kestrel (Falco tinnunculus) - the ultimate control of covariation of laying date and clutch size

S. Daan, C. Dijkstra, J.M. Tinbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-116
  TijdschriftBehaviour
  Volume114
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit