Family Structure and Early Home Leaving: A Mediation Analysis

L. van den Berg, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Family Structure and Early Home Leaving: A Mediation Analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences