FANCJ promotes DNA synthesis through G-quadruplex structures

Pau Castillo Bosch, Sandra Segura-Bayona, Wouter Koole, Jane T van Heteren, James M Dewar, Marcel Tijsterman, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FANCJ promotes DNA synthesis through G-quadruplex structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds