Fantastische verhalen in veelvoud: Of: de reikwijdte van reuzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-229
TijdschriftVolkskunde
Volume118
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit