Fast and efficient generation of knock-in human organoids using homology-independent CRISPR-Cas9 precision genome editing

Benedetta Artegiani, Delilah Hendriks, Joep Beumer, Rutger Kok, Xuan Zheng, Indi Joore, Susana Chuva de Sousa Lopes, Jeroen van Zon, Sander Tans, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and efficient generation of knock-in human organoids using homology-independent CRISPR-Cas9 precision genome editing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences