Fast response of lake plankton and nutrients to river inundations on floodplain lakes

F.C.J.M. Roozen, E.T.H.M. Peeters, R. Roijackers, I. Van de Wijngaert, H. Wolters, H. de Coninck, B.W. Ibelings, A.D. Buijse, M. Scheffer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast response of lake plankton and nutrients to river inundations on floodplain lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Chemical Compounds