Faster unfolding of communities; Speeding up the Louvain algorithm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhysical Review E
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit