Fat and protein metabolism and mortality in the Coot, Fulica atra

J. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)173-183
  TijdschriftArdea
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit