Father-child relations after divorce in four European countries: Patterns and determinants

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

218 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Father-child relations after divorce in four European countries: Patterns and determinants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences