Fatherhood in Complex Families: Ties between Adult Children, Biological Fathers, and Stepfathers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fatherhood in Complex Families: Ties between Adult Children, Biological Fathers, and Stepfathers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities