Fatigue, sleep disturbances and circadian rhythm in multiple sclerosis

M.J.B. Taphoorn, E.J.W. van Someren, F.J. Snoek, R.L.M. Strijers, D.F. Swaab, F. Visscher, L.P. de Waal, C.H. Polman-Fatigue

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)446-448
TijdschriftJournal of Neurology
Volume240
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit