Fatty acid profiles of algae mark the development and composition of harpacticoid copepods

M.J. Caramujo, H.T.S. Boschker, W. Admiraal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Fatty acid profiles of algae mark the development and composition of harpacticoid copepods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences