Feasibility of early fertilization of maize with 15N application to preceding cover crop

L. Momesso* (Co-auteur), Carlos A. C. Crusciol (Co-auteur), C. A. C. Nascimento, Rogério P. Soratto, Lucas Pecci Canisares, Luiz Gustavo Moretti, Ciro Antonio Rosolem, Paulo Cesar Ocheuze Trivelin, Eiko Kuramae (Co-auteur), Heitor Cantarella

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of early fertilization of maize with 15N application to preceding cover crop'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology