Federated Search in the Wild

D. Nguyen, T. Demeester, D. Trieschnigg, D. Hiemstra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of CIKM 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit