Feedback control of gene expression variability in the Caenorhabditis elegans Wnt pathway

N. Ji, T.C. Middelkoop, R.A. Mentink, M.C. Betist, S. Tonegawa, D. Mooijman, H.C. Korswagen, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feedback control of gene expression variability in the Caenorhabditis elegans Wnt pathway'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds