Feeder-free culture of human embryonic stem cells in conditioned medium for efficient genetic modification

S.R. Braam, C. Denning, E. Matsa, L.E. Young, R. Passier, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1435-1443
TijdschriftNature Protocols
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit