Feeder-free monolayer cultures of human embryonic stem cells express an epithelial plasma membrane protein profile.

D. van Hoof, S.R. Braam, W. Dormeyer, D. Ward-van Oostwaard, A. Heck, J. Krijgsveld, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feeder-free monolayer cultures of human embryonic stem cells express an epithelial plasma membrane protein profile.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences