Feeding behaviour of major 0+ fish species in a shallow, eutrophic lake (Tjeukemeer, The Netherlands)

W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-70
  TijdschriftJournal of Applied Ichthyology
  Volume1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit