Feeding in Euchlanis dilatata lucksiana Hauer on filamentous cyanobacteria and a prochlorophyte

R.D. Gulati, J. Ejsmont-Karabin, G. Postema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-274
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume255
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit