Feest en vermaak. Sinterklaasfeesten in de 19e en 20e eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

367 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-34
TijdschriftNehalennia
Nummer van het tijdschrift129
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit