Female fertility in South African isolates of Cylindrocladium candelabrum group 1

G. Polizzi, C.L. Schoch, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Plant Pathology
  Volume80
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit