‘Female Islamic Authority in Comparative Perspective: Exemplars, Institutions, Practices (Workshop Report)

D. Kloos, Mirjam Kuenkler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-49
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume70
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit