Female reproductive factors and the likelihood of reaching the age of 90 years. The Netherlands Cohort Study

L. Brandts, F.W.A. van Poppel, P.A. van den Brandt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Female reproductive factors and the likelihood of reaching the age of 90 years. The Netherlands Cohort Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds