Le syndrome d'insensibilité aux androgènes et activité cérébrale chez la femme - Influence des hormones et des chromosomes sexuels

J. Bakker, Judy van Hemmen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFemale-typical neural activation in women with complete androgen insensitivity syndrome
Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)668-71
Aantal pagina's4
TijdschriftMedicine Sciences
Volume32
Nummer van het tijdschrift8-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit