Feminism, technology and the information society: Learning from the past, imagining the future

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-130
  TijdschriftInformation, Communication & Society
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit